Case: Nieuwe Brand Story & Merkidentiteit voor Decentrale Netwerkorganisatie Weconomics

(Merk)Innovatie voor een Duurzame, Digitale, Decentrale Toekomst

De Weconomics Foundation is een partnernetwerk voor betekenisvolle innovatie en een brede, duurzame welvaart. Onder leiding van visionair Paul Bessems, en met inmiddels meer dan 215 professionals, 143 projecten en 20 startups. Na 14 jaar had de organisatie sterk behoefte aan een vernieuwing van de merkidentiteit — het verhaal zowel als de manier waarop ze dat overbracht. 

Ik werk het liefst met organisaties die iets nieuws doen, die dat op een nieuwe manier willen doen en die ook nog eens een positieve impact op de maatschappij willen hebben. 

But that comes with a price — één die ik heel graag investeer. Heel leuk en heel mooi, is vaak ook heel uitdagend. En vice versa.

Met trots deel ik hierbij de case van de vernieuwde merkidentiteit van de Weconomics Foundation. Oftewel: hoe je een totaal nieuw type organisatie, met een méér-dan-innovatieve visie als levensdoel, aan een helder en eenduidig verhaal helpt.

De Weconomics Foundation — het oude, nieuwe verhaal

Weconomics is een decentraal georganiseerd partnernetwerk voor betekenisvolle innovatie en een brede, duurzame welvaart, gemeten in vrijgemaakte tijd. Al sinds 2010 timmert de organisatie onder bezielende leiding van visionair Paul Bessems aan de weg, en met inmiddels meer dan 215 hoogwaardige professionals, 143 projecten en 20 startups heeft de stichting op een positieve manier écht het verschil weten te maken. 

Paul Bessems; Internationaal spreker, Blockchain Consultant, Strateeg en Founder Weconomics Foundation

Tegelijkertijd worstelt de organisatie al een tijdje met een identiteits-probleem. Logisch, want een decentrale organisatie die organisch groeit — met vooral enorm slimme, en oorspronkelijk vooral redelijk technisch-georiënteerde mensen — en die een toekomst wil helpen vormgeven die nog niemand gezien heeft, die kun je ook maar moeilijk in één verhaal en één heldere merkidentiteit vatten.

Daarnaast was het, na 14 jaar, ook tijd om de visuele kant van het merk eens op te frissen. Belangrijkste strategische doelen zijn daarbij de ambities van de stichting op het gebied van groei in aantal partners, startups, en projecten — en de ambities op het gebied van de maatschappelijke impact waar het uiteindelijk allemaal om draait.

Wat waren de belangrijkste doelen voor Paul, en waarom koos Weconomics om dit samen met Neo Alpha op te pakken?

Paul Bessems: “Belangrijk was vooral het laten groeien van een beweging die zich met een herkenbare identiteit en groeiambitie inzet voor het organiseren van een brede en duurzame welvaart.

We hadden al langer ervaring met het werk van Erwin. Als Weconomics partner begreep hij al snel de uitdaging: een decentrale organisatie van vernieuwers en bouwers verbinden in een gemeenschappelijke Weconomics merkidentiteit.”

Het Brand Story en Brand Identity proces: Draagvlak voor verhaal en vernieuwing

Het begon met een sessie met founder Paul en zijn collega Sandra, om de eerste bouwstenen van het nieuwe verhaal op te halen en door te spreken. Zoals meestal het geval is, richtten we ons in die eerste fase op de kern van de merkidentiteit en het verhaal: Probleem, Oplossing, Resultaat — en Purpose. 

Na een eerste iteratie op basis van die sessie, troffen we elkaar opnieuw in Brainport, Eindhoven, voor een tweede sessie bij de Weconomics Foundation op kantoor in het Twice gebouw op de universiteitscampus. Dit was de tweede belangrijke stap in het proces om hun Brand Story — of liever, Growth Story — te vernieuwen en te verhelderen.

Draagvlak en ownership
Het doel van deze tweede worshop was om een iets breder gezelschap aan mensen die gekoppeld zijn aan het Weconomics netwerk, de kans te geven om hun input te geven aan de vorming van het vernieuwde verhaal, voordat we een voorlopig definitieve versie vastlegden.

Mooi, want zo creëer je draagvlak en gedeeld ownership van een merkverhaal en -merkidentiteit. En dat is precies wat je wilt. Vooral in het geval van een decentrale netwerkorganisatie als Weconomics.

En dat is uitdagend: zo ambitieus, innovatief, en relatief complex als de doelen en werkwijze van Weconomics aan de oppervlakte zijn — zo uitdagend is het om een verhaal vast te leggen dat op aansprekende en heldere manier uitlegt wat de foundation doet, waarom ze dat doet, en voor wie.

Brand Identity & Strategy voor een decentrale organisatie , gericht op een onbekende toekomst
Hoe haal je op een passende manier input op voor een organisatie die veelal decentraal wil samenwerken?

Hoe omschrijf je het beeld van een toekomst die er nog niet is, zo concreet en aansprekend mogelijk? Paul omschrijft de uitdagingen en het verloop van het proces als volgt:

“Het wezen van een netwerkorganisatie is dat er naast betaald werk ook een deel ‘vrijwilligerswerk’ gedaan wordt en dat het ontwikkelen vaak organisch gaat zonder meteen harde deadlines te stellen of mensen ‘af te rekenen’. Hierdoor lopen processen vaak wat langer. Dit zou een volgende keer wellicht wat strakker kunnen, natuurlijk zonder meteen een traditioneel bedrijf te worden.
Erwin is empathisch, voelt goed aan wat er speelt en weet door rustig de juiste vragen te stellen een gecompliceerde wereld wat eenvoudiger te maken. Zijn teksten en voorstellen zijn creatief en meestal meteen raak. Dat zijn uitzonderlijke eigenschappen.”

Na de tweede sessie en de terugkoppeling van de tweede iteratie daaruit, werd het heel helder dat enkel een nieuw verhaal, de ‘Brand Story’ en bijbehorende strategie, niet voldoende waren om de Weconomics Foundation te helpen de ambitieuze doelen op het gebied van groei en maatschappelijke impact te behalen. 

“Weconomics verbindt de vernieuwers, de bouwers, en de leiders van een duurzame, digitale en decentrale toekomst. Voor een meer menselijke toekomst.”

Een sterke merkidentiteit werkt van binnen naar buiten, en vanuit idee en verhaal, naar visuele cues, naar markt. 

Om die reden werd ervaren Creative Director en Visual Designer Giorgio Guldenaar aangehaakt, om de inmiddels steeds meer in vaste inkt geschetste nieuwe merkidentiteit ook visueel handen en voeten te geven. Giorgio hielp de projectgroep aan een veel meer bold, solide, en passend eigenwijs en innovatieve visuele identiteit te komen, volledig in lijn met het vernieuwde verhaal, de ambitie, en de cultuur van de Foundation.

Software en Security specialist Duncan Schoenmakers hielp vervolgens om één en ander te laten landen in een nieuwe website, die het geheel als eerste uiting van de nieuwe merkidentiteit bij elkaar brengt, voor de Foundation, haar aangesloten partners en members — en de toekomstige nieuwe leden.

Het resultaat: een nieuw verhaal, nieuwe visuele identiteit, en nieuwe website

Op de vernieuwde website komen het verhaal van de Weconomics Foundation, haar partners, de projecten en startups, en de resultaten die ze behalen, mooi in één overzichtelijke bron samen. Mét een nieuwe, eigentijdse en tegelijk toekomstbestendige — maar vooral erg eigen — visuele taal. En dat op zo’n manier dat partners altijd een heldere, aansprekende plek hebben om potentiële nieuwe partners, studenten, startups — of klantorganisaties — naar te verwijzen en ze aan te haken bij het netwerk.

Paul Bessems: “Zelf ben ik erg tevreden en de eerste geluiden die ik van partners hoor stemmen zeker ook tevreden.
De website alleen zal natuurlijk weinig veranderen. Partners zullen zich hopelijk nog meer gaan identificeren met de Weconomics beweging en relaties sneller en meer gaan verwijzen naar de nieuwe website waar ze in korte tijd kunnen ervaren waar we voor staan en hoe belangrijk onze beweging is voor de toekomst van onze kinderen.”

Weconomics: organisatie met een oprechte missie

Het was een stevige klus, maar ook een enorm leuke klus om de merkidentiteit van de Weconomics Foundation op te helpen frissen. Onder anderen omdat ik de founder, Paul Bessems, een warm hart toedraag — maar ook omdat ik geloof in de pure intentie van Paul en de mensen die hij om zich heen verzameld heeft. Omdat ik geloof in de ambitie en de haalbaarheid van de visie van de foundation.

Om die reden ben ik zelf al langere tijd partner; mocht je hier meer over willen weten, lees dan nog heel even verder. Mocht je meer willen weten over het vernieuwen van je eigen merkidentiteit, neem dan hier contact met mij op, of scroll door naar het einde van deze pagina.

Meer over Weconomics

Wat is het probleem dat de Weconomics Foundation met haar partners helpt op te lossen?

Het probleem dat Weconomics oplost in één woord: Onduurzaamtijd.

In iets meer woorden: de verspilling, onduurzaamheid, en falende vernieuwing die we om ons heen zien doordat we nieuwe, slimme technologie — maar vooral ook de ideeën, kennis, tijd en energie van mensen — onhandig organiseren en inzetten.

We hebben allerlei mooie nieuwe mogelijkheden tot onze beschikking. Maar we zetten ze vaak nog in vanuit een oud perspectief, waarbij we de menselijke maat vaak vergeten. En waarbij we enorm veel verspillen — en dan met name tijd. Dat is enorm zonde.

Bij een nieuwe tijd horen een nieuwe manier van kijken, denken, en samenwerken.

Wie daar enthousiast van wordt, kan eens gaan praten met Weconomics.

De Weconomics Foundation verbindt de vernieuwers, de leiders en de bouwers van een duurzame, digitale, decentrale toekomst. Met als doel het bijdragen aan een brede, duurzame welvaart — gemeten in tijd.

Dus: meer tijd overhouden als individu, als organisatie, en als maatschappij — voor de dingen die je belangrijk vindt.

Wat dat is, bepaal je zelf. De vraag aan jou is: “Wat ga jij doen met je tijd?”

Meer weten over wat Weconomics concreet voor jouw organisatie en jouw toekomst kan betekenen? Check www.weconomics.info

 — 

Ook groeien vanuit je verhaal? Brand Story Vernieuwen?

Ben je geïnspireerd geraakt of heb je vragen over dit proces? Of heeft jouw bedrijf of organisatie ook behoefte aan een nieuw, beter, sterker verhaal, zodat jij beter kunt groeien? Neem direct contact met me op. Plannen we een virtuele koffiedate? Ik ben benieuwd naar jouw verhaal!

[Contact]

 

Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published